Statut Szkoły Podstawowej w Niedomicach Druk do rekrutacji Zgoda rodzica na wykorzystanie wizerunku dziecka Rekrutacja 2022/2023 - dokumenty Rekrutacja 2022/2023 - dokumenty Plan lekcji na rok szkolny 2021/2022 Wykaz obowiązujących podręczników w SP Niedomice w roku szkolnym 2021/2022 Nabór do klasy I na rok szkolny 2021/2022 - Informacja od rodziców do rekrutacji-dane dodatkowe Nabór do klasy I na rok szkolny 2021/2022 - Druk do rekrutacji Zgoda rodzica na wykorzystanie wizerunku dziecka nabór do klasy I na rok szkolny 2021/2022 - Wniosek o przyjęcie ucznia z obwodu szkoły konkurs kolęd 2020 karta zgłoszeń konkurs kolęd 2020 regulamin nr polisy dla uczniów- zgłoszenie wypadku Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę szkolną na rok szkolny 2020/2021 Wniosek o Stypendium 2020/2021 Procedury bezpieczeństwa na egzaminie ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Niedomicach Oświadczenie COVID - konsultacje Szkoła Gastronomiczno -Ekonomiczna w Tarnowie. Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021 zdalne nauczanie - rozkłąd zajęć nauczycieli Zdalne nauczanie rozkłaz zajęć - klasy Koronawirus - telefony Instrukcja mycia rąk Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca koronawirusa Druk do rekrutacji - zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka Druk do rekrutacji do kl I 2020/2021 - zgłoszenie ucznia Druk do rekrutacji nr 3 Opinia zespołu konsultantów w sprawie uzyskiwania zgody przez pielęgniarki i higienistki szkolne na udzielanie świadczeń w środowisku nauczania Hymn szkoły - słowa. Hymn szkolny - muzyka Ubezpieczenie ulotka - strona 2 Ubezpieczenie ulotka - strona 1 Ubezpieczenie wariant szkolny Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych. Nabór na wolne stanowisko pracy - załączniki Druk do rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2019 2020 Druk d rekrutacji. Zgoda rodzica do wykorzystania wizerunku dziecka. Szkolny Zestaw Programów Nauczania Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach Szkolny zestaw programów nauczania w roku szk. 2018/2019 - oddział gimnazjum Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej w Niedomicach Komunikat o dostosowaniach na egzaminie w kl 8 sp i 3 gimnazjum w 2019r. Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019 Godziny i przerwy międzylekcyjne HARMONOGRAM KÓŁEK I ZAJEĆ DODATKOWYCH Jak zgłosić szkodę