Przejdź do treści

Uczniowski Klub Sportowy Niedomice

O Klubie

Uczniowski Klub Sportowy „NIEDOMICE” w Niedomicach jest organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej. Klub działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.

UKS NIEDOMICE został założony w latach 90-tych i ponownie reaktywowany przez obecnego Prezesa mgr Krystiana Skalak w 2005 roku.

Cele

Celem działalności Klubu jest:

 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu;
 • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
 • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze samorządu terytorialnego i poza nim;
 • organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej;
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
 • organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych
 • cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych. 

Klub prowadzi obecnie sekcję piłki koszykowej dziewcząt oraz piłki siatkowej chłopców. Liczy ponad 40 członków.

W ostatnich dwóch latach Władze Klubu pozyskują fundusze unijne i realizują szereg projektów, aby skutecznie realizować swoje cele statutowe i zapewnić dzieciom i młodzieży możliwość rozwoju fizycznego oraz umiejętności sportowych- zwracając szczególną uwagę na aspekt zdrowotny. Ponadto realizuje zadania publiczne współpracując z Urzędem Gminy Żabno. 

Zrealizowane projekty

 • „Warsztaty edukacyjno-terapeutyczne z gimnastyki korekcyjnej”
 • „Organizacja warsztatów sportowych  z zakresu piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, rekreacji ruchowej, zajęć tanecznych, tenisa stołowego, unihokeja, karate – profilaktyka zachowań ryzykownych poprzez sport”
 • „Organizacja wakacyjnych zajęć oraz turnieju z piłki siatkowej w gminie Żabno”
 • „Zajęcia rekreacyjno-sportowe z tenisa stołowego”
 • „Właściwe zachowanie ratuje Życie- wakacyjne warsztaty rekreacyjno-zdrowotne”
Inne strony
Kadra

Kadra Imię i nazwisko Stanowisko Brożyna Monika Nauczyciel biologii, chemii...

Czytaj...
Historia

Historia Historia Lata najdawniejsze Choć to data 1912 rozpoczyna bogatą...

Czytaj...
Patron

Patron Patron Wybór patrona Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w...

Czytaj...