Przejdź do treści

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Od 2007r. w bibliotece szkolnej działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. ICIM to projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. W skład Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej wchodzą cztery stanowiska komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka). Każde stanowisko komputerowe poza systemem  operacyjnym Windows Vista ma zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 2007 i oprogramowanie zabezpieczające przed wyświetleniem stron internetowych zawierających treści niepożądane.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej stwarza możliwość dostępu do źródeł informacji we wszystkich możliwych formach: książki, czasopisma, nośniki elektroniczne, Internet oraz sieć lokalna. ICIM służy przede wszystkim do celów edukacyjnych.

Uczniowie mogą poszukać w Internecie lub encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach lub poza nimi, napisać referat, przygotować materiały na gazetkę, itp. Mogą także uczyć się, poszerzać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania korzystając z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych. 

Szczegółowe zasady funkcjonowania centrum określa regulamin dostępny w czytelni, z którym każdy użytkownik musi się zapoznać.

Centrum znajduje się w czytelni biblioteki szkolnej i czynne jest w godzinach pracy biblioteki.

Ostatnie wpisy
Inne strony
Kontakt

Kontakt Dane kontaktowe Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicachul....

Czytaj...