Przejdź do treści

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek Oświatowych”

  W ramach Grantu 3 projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek Oświatowych” 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Podziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Gmina Żabno uzyskała dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej w wysokości 119 994,10 zł.

  Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek oświatowych
  w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom.

  W naszej szkole dla uczniów z poszczególnych etapów edukacyjnych będą realizowane następujące zajęcia:

  • TIK/Programowanie dla klas IV – VI
  • Język angielski dla klasy VII
  • Matematyka dla klasy VIII

  Rekrutacja na powyższe zajęcia trwa do 28 listopada.

  Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zajęć znajdują się u każdego wychowawcy oraz nauczyciela prowadzącego dane zajęcia (TIK/Programowanie – Beata Podsada – Ciećko, Język angielski – Bartosz Pisarski, Matematyka – Marta Kochańczyk)