Przejdź do treści

Projekt „Już pływam”

    Nasi uczniowie od kwietnia 2024 roku realizują małopolski projekt „Już pływam”. Ma on formę pozalekcyjnych zajęć sportowych na pływalni. Projekt organizowany jest przez Gminę Żabno oraz realizowany przy wsparciu finansowym gminy i Województwa Małopolskiego. Nauka pływania obejmuje 20 godzin zajęć dla każdego ucznia.       
    Uczniowie w ramach projektu „Już pływam” w 15 osobowych grupach korzystają
    z krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej. Nauka pływania odbywa się pod kierunkiem instruktorów, a lekcje obejmują: oswajanie się z wodą, naukę bezpiecznego korzystania z pływalni oraz naukę podstaw pływania lub doskonalenie techniki pływania.