Przejdź do treści

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole w roku szkolnym 2022/2023

  31 października 2022r (poniedziałek)

  2 stycznia 2023r (poniedziałek)

  2 maja 2023r. (wtorek)

  23 maja 2023 (wtorek) – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

  24 maja 2023 (środa) – egzamin ósmoklasisty z matematyki

  25 maja 2023r (czwartek) – egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

  9 czerwca 2023r (piątek)

  19 czerwca 2023r (poniedziałek)

  W tych dniach świetlica szkolna pełni dyżury od 6.00 do 16.00 dla uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu.