Przejdź do treści

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny, Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

    Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach grantu  Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny, Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu A granty na zakup sprzętu
    do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Szkoła Podstawowa w Niedomicach otrzymała 6 laptopów w tym 2 zestawy ze słuchawkami.

    Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku
    z zagrożeniem i skutkami COVID-19.