Przejdź do treści

BioVitaMed współpraca – pismo przewodnie

  Szanowni Państwo,

              Pragniemy poinformować, że został uruchomiony Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, który jest elementem nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (pierwszy poziom pomocy). Działania ośrodka skupiają się na specjalistycznym wsparciu dzieci i młodzieży, w sytuacjach niewymagających interwencji lekarza psychiatry  i farmakoterapii.

              Ośrodek świadczy pomoc dla:

  • dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, zaburzeniami które mają znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie psychologiczne, społeczne i edukacyjne,
  • dzieci poniżej 7 roku życia,
  • dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych, do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia
  • rodziców i opiekunów pranych dzieci i młodzieży.

              Zakres świadczonej przez nas pomocy skupiony jest na:

  • poradach psychologicznych diagnostyczna,
  • poradach psychologicznych,
  • sesjach psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej, wsparcie psychospołeczne
  • wizytach i poradach domowych lub środowych, miejscowych lub zamiejscowych

              Co jest szczególnie istotne do udzielenia pomocy nie jest wymagane skierowanie,

  a usługa jest całkowicie bezpłatna, finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Pracownicy Poradni Psychologicznej to psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi oraz pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

  Ośrodek zlokalizowany jest w Gminnym Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze, ul. Henryka Sucharskiego 3a. Pracujemy stacjonarnie w ośrodku jak i w środowisku szkolnym. Rejestracji do ośrodka można dokonać pod numerem telefonu: 690 975 975 bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail: rejestracja@biovitamed.pl. Więcej informacji na nasz temat można znaleźć na stronie: www.biovitamed.pl.

  Kontakt do koordynatora:

  Agnieszka Nazimek, tel. 796-96-25-25,  e-mail: anazimek@biovitamed.pl

              Zachęcamy do podjęcia współpracy w tej szczególnie trudnej misji, jaką jest dbanie
  o prawidłowy rozwój psychiczny młodych osób i ich rodzin.

  Z poważaniem

  Agnieszka Nazimek

  Koordynator