Przejdź do treści

Zapisy i opłaty za świetlicę szkolną w roku szkolnym 2020/2021

    Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę szkolną w roku szkolnym 2020/2021 do pobrania w zakładce dokumenty.

    Rachunek na wpłaty rodziców za obiady w roku szkolnym 2020/2021: 66 8589 0006 0290 0930 5773 0005 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Żabnie.

    Do dnia 10 każdego miesiąca powinna znajdować się na podanym koncie.