Przejdź do treści

Zdalne nauczanie – rozkład zajęć (obowiązuje od 25.03.2020)

  SZKOŁA PODSTAWOWA im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach

  ZDALNE NAUCZANIE OBOWIĄZUJE OD 25.03.2020.

              Nauczyciele uczą według poniższego planu lekcji online, a także korzystając z e-dziennika i innych komunikatorów w zależności od potrzeb danej klasy i przedmiotu.

  Zgodnie z rozporządzeniem i zaleceniami Kuratorium Oświaty, dbamy o higieniczny tryb życia oraz właściwe korzystanie z urządzeń elektronicznych- maksymalna ilość godzin lekcyjnych online wynosi 3 godziny (jednostka lekcyjna  trwa do 60 min.). Konieczne są przerwy i odpoczynek od komputera, dlatego też część zagadnień uczniowie otrzymują do samodzielnego  opracowania w zeszytach i zeszytach ćwiczeń. Dodatkowo uczniowie otrzymują zadania zdjęcia, instrukcje. Nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy zostali zaangażowani do prac związanych ze zdalnym nauczaniem, administrowaniem e-dziennika, obsługą kont uczniów i rodziców w e-dzienniku, przekazywaniem na bieżąco wszystkich informacji dla użytkowników e-dziennika – nauczycieli, rodziców i uczniów, pracą nad nowym planem, pomocą nauczycielom prowadzącym lekcje na żywo.

  Dodatkowo wszyscy nauczyciele mają wyznaczone godziny do konsultacji, są cały czas w gotowości zgodnie z rozporządzeniem, wszystkie zajęcia, lekcje, zadania nie powodują nadmiernych obciążeń dla ucznia, treści są odpowiednio dobrane i pozwalają realizować podstawę programową.

  W załączeniu plan lekcji online i pozostałych zajęć zdalnych oraz godziny konsultacji poszczególnych nauczycieli.

  Plan lekcji online i innych zajęć zdalnych:

  KLASA 4PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
  10.00przyrodahistoriaj. polskij. polskij. angielski
  11.30j. polskimatematykaj. angielskimatematykahistoria
  plastyka*religia*technika*informatyka*muzyka*
   wf*wf*
  KLASA 5aPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
  10.00j. angielskigeografiatechnikamatematykaj. polski
  11.30matematykaj. polskihistoriabiologiaj. angielski
  wf*wf*j .polskireligia*Wf*
  plastyka*informatyka*muzyka*technika*
  KLASA 5bPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
  10.00j. polskij. polskibiologiaj. polskihistoria
  11.30j. angielskimatematykaj. angielskimatematykageografia
  wf*technika*religia*informatyka*wf*
  plastyka*muzyka*
  KLASA 6aPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
  10.00matematykaj. angielskigeografiabiologiamatematyka 
  11.30j. polskihistoriaj. polskij. angielskij. polski
  wf*informatyka*wf*wf*technika*
  plastyka*muzyka*religia*
  KLASA 6bPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
  10.00historiaj. angielskimatematykaj. polskigeografia
  11.30j. polskibiologiaj. polskij. angielskimatematyka
  plastyka*muzyka*wf* wf*informatyka*
  technika*religia*technika*
  KLASA 7PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
  9.00j.niem1/j.ang2chemiahistoriabiologiamatematyka
  10.00j. polskimatematykaj. polskij.niem2/j.ang1j. polski
  11.30j. angielski 1j. angielski 2geografia(kat.mat)fizyka
  muzyka*Informatyk/1Gr*Informatyka/2Gr*plastyka*wf*
  wf*religia*
  KLASA 8PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
  9.00matematykageografiaj. angielskimatematykaj. polski
  10.00j. niemieckichemiahistoriaj. polskifizyka
  11.30edb*j.polskimatematykawosj. angielski
  biologia*religia*
  wf*informatyka*wf*

  Klasy 1 – 3

  Plan lekcji online i innych zajęć zdalnych

  Klasa 1PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
  ew10.00 –11.0010.00 –11.0010.00 –11.0010.00 –11.0010.00 –11.00
  j. ang.9.00religia*
  Klasa 2PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
  ew10.00 –11.0010.00 –11.0010.00 –11.0010.00 –11.0010.00 –11.00
  j. ang.12.30religia*
  religia
  Klasa 3PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
  ew10.00 –11.0010.00 –11.0010.00 –11.0010.00 –11.0010.00 –11.00
  j. ang.religia*9.30religia*

  *nie są to zajęcia online tylko dni, w których nauczyciele kontaktują się z uczniami i przesyłają zadania, zdjęcia prac, linki do utworów, i ćwiczeń, polecają programy telewizyjne, przesyłają informacje, tłumaczą i inspirują do zadań i ćwiczeń zgodnie z przedmiotem, którego uczą (są w kontakcie pośrednim)

  KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI:

  Monika Spinda – poniedziałek 16.00 -18.00, e-dziennik

  Anna Drąg – poniedziałek 16.00 – 17.00, e-dziennik

  Justyna Żaba – poniedziałek 16.30 – 17.30, e-dziennik

  Joanna Noga – poniedziałek 17.00 – 18.00, e-dziennik

  Magdalena Kardaś – Olesińska – środa 16.00 – 18.00, e-dziennik

  Elżbieta Szwajkosz – Tomala – czwartek 16.00 – 18.00, e-dziennik

  Beata Korpak – poniedziałek – 14.00 – 15.00, e-dziennik

  Monika Brożyna – wtorek – 16.00 – 17.00, e-dziennik

  Bartosz Pisarski – poniedziałek – 16.00 – 18.00, e-dziennik

  Marta Kochańczyk – poniedziałek – 16.00 – 18.00, e-dziennik

  ​Marta Panek – poniedziałek – 14.00 – 16.00,e -dziennik

  Beata Podsada – Ciećko – wtorek 15.30 – 18.00, e-dziennik, discord

  Daniel Krzaczek – czwartek 11.00 – 11.45, e-dziennik

  Beata Rzenno – poniedziałek 16.00 – 18.00, e-dziennik, e’mail: beata.rzenno@wp.pl

  Jadwiga Dziubla – piątek 16.00 – 18.00 

  Monika Ścibior – codziennie 10.00 – 11.00, Discord, e-dziennik

  Katarzyna Smolik – poniedziałek i czwartek – 16.00 – 17.00, pod nr tel. 604885569

  Ewa Wąż – środa 15.00 – 17.00, Discord