Przejdź do treści

Kółko języka angielskiego – zajęcia o Polonii Amerykańskiej

    Podczas kolejnego cyklu zajęć kółka języka angielskiego powadzonego przez panią Barbarę Ciukaj dzieci zapoznały  się z rożnymi aspektami życia codziennego Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kultywowanie polskiej tradycji, historii, i kultury poza granicami naszego kraju. Formą usystematyzowania zdobytej wiedzy było wykonanie serii plakatów dotyczących życia Polonii Amerykańskiej w Chicago. Praca ta sprawiła dzieciom dużo radości.

    Podczas zajęć zostały wykorzystane materiały i pomoce dydaktyczne przekazane przez Polonię Amerykańską w Chicago. Serdecznie dziękujemy!