Przejdź do treści

Plan Pracy Samorządu

  Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016

  Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

  • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
  • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
  • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

  Założenia na rok szkolny 2015/2016

  • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
  • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
  • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
  • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
  • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
  • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
  • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.
  TerminZadaniaFormy realizacji
  Wrzesień
  Wybór do S.U.  wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasykampania wyborcza i wybory do samorządupodział samorządu na sekcje: dekoracyjna, porządkowa, informacyjna, do spraw akcji charytatywnych i określenie zadań każdej z nich
  „Sprzątanie Świata- Clean up  the World 2015”udział w akcji ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY, ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY
   „Chciałabym/chciałbym, aby w tym roku samorząd  uczniowski…”Konkurs na najciekawszy pomysł uczniów dotyczący pracy samorządu
  Integracja w naszej szkolePierwsza dyskoteka
  Październik


  Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego


  zebranie samorząduwpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracyustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
  Obchody Dnia Edukacji Narodowejzamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnejpomoc przy przygotowaniu uroczystej akademii
  Dzień Patrona Szkołypomoc przy przygotowaniu akademiiuczestnictwo w Coubertiadzie


  Listopad
  Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”- termin wskazany przez organizatorazbiórka pieniędzyzliczenie zebranych środków
  Obchody Narodowego Święta Niepodległościprzygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym
  Wieczornicapomoc w przygotowaniu wieczornicywspomnienia polskich olimpijczyków
  Andrzejki  w naszej szkoleakcent andrzejkowy na gazetce ściennejfestiwal wróżbandrzejkowe karaokedyskoteka
  Akcja tematyczna związana
  z Patronem Szkoły
  kl. 6 i kl. I Gimn. odpowiedzialne za przygotowanie i prezentację ( w dowolnej formie) tematu„Starożytne Igrzyska Olimpijskie-jak to się zaczęło”
  Grudzień


  Mikołajkiakcent mikołajkowy na gazetce szkolnejPoczta Świętego Mikołaja – obdarowywanie kolegów i koleżanek słodkimi upominkami
  Konkurs na najlepiej udekorowaną klasęogłoszenie konkursuprzestawienie regulaminu konkursuprzygotowania do konkursurozstrzygnięcie konkursu
  Symbole świątecznegazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowejprzygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów
  Styczeń

  Kolorowy Dzień

  klasa, która się przebierze, będzie najbardziej kolorowo ubrana wygra jeden dzień bez pytania
  Dzień Babci i DziadkaWystawa plakatów „Co najbardziej lubię robić z babcią i dziadkiem”
  Walentynkiprzygotowanie skrzynki na kartki walentynkowedoręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”akcenty walentynkowe na gazetce ściennejdyskotekawalentynkowe malowanie na holu „Czym jest dla mnie miłość?”
  Akcja tematyczna związana
   z Patronem Szkoły
  kl.II i III Gimn odpowiedzialne za przygotowanie i prezentację (w dowolnej formie) tematu „Przebieg Igrzysk”
  MarzecDzień Kobietwykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzuprzygotowanie życzeń przez chłopców
  Dzień Wiosnyakcja „przebieranie – nie pytanie”propozycje klaswiosenny pokaz mody i fryzur
  KwiecieńWielkanocgazetka ścienna o tematyce świątecznejkonkurs na najśmieszniejszego zająca wielkanocnego
  Obchody Światowego Dnia Ziemiprzygotowanie gazetki ściennejkampania propagująca ochronę przyrodykl.4 i kl.5 odpowiedzialne za przygotowanie tematu „Sport w latach okupacji”
  Akcja tematyczna związana
   z Patronem Szkoły
  Maj

  Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Majaakcenty poświęcone temu świętu na gazetce ściennej
  Międzynarodowy Dzień Rodziny 15.05.konkurs plastyczny „Kocham moją rodzinę, bo…”
  Dzień Matki
  akcent na gazetce ściennej
  CzerwiecDzień Dziecka
  gry i zabawy na holu/boisku szkolnym
  Zakończenie roku szkolnego klas gimnazjalnych i SPpomoc w przygotowaniu akademiidyskoteka
  Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2015/2016podsumowanie działalności S.U.  i przygotowanie sprawozdaniaopracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

  Prace w ciągu roku szkolnego:

  • organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego
  • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
  • prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego
  • udział w akcjach charytatywnych
  • współudział w uroczystościach szkolnych

  Opiekunowie SU: Magdalena Luszowska- Pudełko, Bartosz Pisarski