Przejdź do treści

161. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

    Powstanie styczniowe było największym polskim zrywem narodowym w XIX wieku. Kolejnym krokiem do odzyskania niepodległości. Mimo tego, że zakończyło się porażką należy pamiętać o tym ważnym wydarzeniu.
    Uczniowie naszej szkoły upamiętnili 161. rocznicę wybuchu powstania, składając kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym powstańców styczniowych z Niedomic. Społeczność szkolna odśpiewała Hymn i wzięła udział w krótkim montażu słowno – muzycznym.