Przejdź do treści

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2023/2024.


  – 02.11.2023r. (czwartek)
  – 02.01.2024r. (wtorek)
  – 02.05.2024r. (czwartek)
  – 14.05.2024r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty
  – 15.05.2024r. (środa) – egzamin ósmoklasisty
  – 16.05.2024r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty
  – 31.05.2024r. (czwartek)
  – 17.06.2024r. (poniedziałek)