Przejdź do treści

HARMONOGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ

  HARMONOGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI ORGANIZOWANEJ  W DNIACH 26.06.23-07.07.23 PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW

                                                          AKTYWNE I BEZPIECZNE  LATO                                                      

  Podstawowym celem programu półkolonii letniej jest przeciwdziałanie problemom dzieci, które spowodowane są  trudną sytuacją rodzinną uczniów , niedostosowaniem społecznym, a także brakiem możliwości zapewnienia dzieciom opieki w czasie wakacji w związku z pracą zawodową rodziców.

  Celem programu jest zagospodarowanie dzieciom czasu w trakcie pierwszych dni wakacji

   tj. od 26.06.-07.07.23. Szkoła zapewnia w tym czasie dzieciom aktywny wypoczynek poprzez zajęcia prowadzone w zdrowych i bezpiecznych warunkach na terenie własnych obiektów , a także na wyjazdach .

  GŁÓWNYMI CELAMI PROGRAMU SĄ ;

  1.Usprawnienie  funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk rodzinnych.

  2.Stworzenie warunków do aktywnego i zdrowego wypoczynku letniego dla grup dzieci  z klas 1-3

  3. Wsparcie rodzin mających trudności w zapewnieniu dzieciom należytej opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

  4.Integracja w grupie, tworzenie przyjaznej atmosfery.

  5.Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, umiejętności do nawiązywania pozytywnych kontaktów z otoczeniem .

  6.Poznawanie swoich mocnych stron.

  MIEJSCE REALIZACJI :pomieszczenia szkolne, świetlica, sala sportowa, boiska szkolne. W trakcie półkolonii odbywać się będą także wycieczki turystyczne i krajoznawcze.

  Realizatorzy programu to osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

  W ramach programu zostaną zastosowane wobec uczestników działania edukacyjne oparte na zabawie, twórczym działaniu i profilaktyce.

  Metodą ewaluacji jest prowadzenie dzienników półkolonii, prace dzieci, zdjęcia.

  Formy i metody pracy na zajęciach

  gry i zabawy integracyjne

  rozgrywki sportowe

  gry i zabawy terenowe

  zajęcia twórcze

  wycieczki krajoznawczo-turystyczne

                                            SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘC

  26 VI PONIEDZIAŁEK  9.00-14.00

  1.POWITANIE UCZESTNIKÓW

  2.PODZIAŁ NA GRUPY

  3.ZAPOZNANIE Z ZASADAMI BHP I REGULAMINEM KOLONII

  4.GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE

  5. OBIAD

  6.ZAJĘCIA  PROFILAKTYCZNE W GRUPACH-KONKURS PLASTYCZNY ,, W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH’’.

  27.06 WTOREK  7.45-13.15

  WYCIECZKA DO INDIAŃSKIEJ WIOSKI W ZALASOWEJ.

  1.ZBIÓRKA I ROZDANIE SUCHEGO PROWIANTU

  2. WYJAZD AUTOKARU

  3.ZABAWY W INDIAŃSKIEJ WIOSCE, PIECZENIE KIEŁBASEK

  4.POWRÓT DO NIEDOMIC

  28 VI ŚRODA 9.00-14.00

  1. ZBIÓRKA NA PARKINGU WYJAZD DO RADŁOWA
  2. ZABAWY W KRĘGIELNI
  3. SEANS FILMOWY W KINIE
  4. POWRÓT DO SZKOŁY
  5. OBIAD
  6. ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE –agresja i przemoc rówieśnicza. Panowanie nad negatywnymi emocjami

  29VI CZWARTEK 7.45-14.15

  1.7.45 WYJAZD DO PACANOWA (rozdanie suchego prowiantu)

  2.ZWIEDZANIE

  -BAJKOWY ŚWIAT

  MAŁY TEATR

  AKADEMIA BAJKI

  PARK

  3.POWRÓT DO NIEDOMIC

  30.VI PIĄTEK

  9.00-14.00

  1. ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE-przemoc werbalna ,jej skutki i zapobieganie.

  2. PIESZA WYCIECZKA DO ILKOWIC

  3.OBIAD

  4. ZAJĘCIA SPORTOWE

  03.07.PONIEDZIAŁEK 9.00-14.00

  1.ZBIÓRKA NA PARKINGU

  2.WYJAZD DO RADŁOWA

  3.ZABAWY NA KRĘGIELNI

  4.EMISJA EILMU W KINIE

  5.POWRÓT DO SZKOŁY

  6.OBIAD

  7.Zajęcia profilaktyczne -hejting w sieci ,stop mowie nienawiści

  04.07.WTOREK 9-14

  1. WYJAZD DO SZCZUCINA

  2.ZWIEDZANIE MUZEUM DROGOWNICTWA

  3.POWRÓT DO SZKOŁY

  4.OBIAD

  05.07.ŚRODA  8.30-14

  1.ZBIÓRKA (rozdanie suchego prowiantu)

  2.WYJAZD DO BARTNIKA SĄDECKIEGO

  3.ZWIEDZANIE SKANSENU I MUZEWUM PSZCZELARSTWA

  4.WYKONYWANIE ŚWIEC

  5.POWRÓT DO NIEDOMIC

  06.07. CZWARTEK  9.00 –

  1.ZBIÓRKA (rozdanie suchego prowiantu)

  2. WYJAZD DO CIĘZKOWIC

  SKAMIENIAŁE MIASTO,PARK SENSORYCZNY

  3.POWRÓT DO SZKOŁY między 14-15

  07.07.PIĄTEK 9.00-14.00

  1. Zajęcia integracyjne-cyberprzemoc i jej skutki.

  2.ZAWODY SPORTOWE

  3.KONKURS PLASTYCZNY

  4.OBIAD

  5.ZAKOŃCZENIE PÓŁKOLONII,WRECZENIE NAGRÓD I DYPLOMÓW