Przejdź do treści

Nabór uczestników do Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

  W dniu 29 lipca 2022 roku kończy się realizacja projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i młodzieży w gminie Żabno”. Od 30 lipca 2022 roku Placówka prowadzić będzie swoją działalność w ramach zachowania trwałości ww. Projektu.

  W związku z powyższym informujemy, iż rozpoczyna się nabór dzieci i młodzieży do Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno – z siedzibą w miejscowości Czyżów 28.

  Zajęcia w Placówce skierowane są do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z terenu gminy Żabno, które wyrażają chęć udziału w zajęciach oferowanych w Placówce.

  Dzięki udziałowi w zajęciach dzieci i młodzież otrzymają stałą pomoc oraz wsparcie w nauce i codziennym odrabianiu prac domowych. Wsparcie wychowawców w PWD opierać będzie się między innymi na organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych, edukacyjnych, czasu wolnego dziecka, rozwijaniu zainteresowań, organizacji zajęć sportowych. Dzieci i młodzież będą miały dostęp do pomocy edukacyjnych, bogatego zestawu gier: planszowych, zręcznościowych, logicznych, sprzętu sportowego, placu zabaw, boisk do piłki nożnej oraz piłki siatkowej.

  Ponadto uczestnicy będą mieli zagwarantowaną pomoc specjalistyczną zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami m.in. w formie zajęć logopedycznych, psychologicznych czy pedagogicznych.

  Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny, podczas którego uczestnicy będą mieć zapewniony posiłek.

  W okresie od 30 lipca 2022 do 31 sierpnia 2022 roku Placówka będzie zapewniać wsparcie i opiekę dla dzieci i młodzieży 4 dni w tygodniu od 10.00 do 14.00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek). Od 01 września do 31 grudnia 2022 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od  13.30 do 17.30.

  Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie pod telefonem 14 645 64 33.

  Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.