Przejdź do treści

Pomagamy dzieciom z Afryki

    W okresie przedświątecznym rozpoczęliśmy w naszej szkole kolejna udaną akcję charytatywną, polegającą na zbiórce środków finansowych na rzecz rozbudowy szkoły
    w mieście Gitega-Songa w afrykańskiej Burundi, którą prowadzą Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Zgromadzenie z Łodzi prowadzi tam działalność misjonarską od 1973 r.,
    a obecnie rozbudowują miejscową szkołę, aby mogła ona pomieścić więcej uczniów. Zorganizowana w szkole zbiórka trwała 5 tygodni, co owocowało zebraniem wśród społeczności szkolnej kwoty 492 zł, która została już przekazana na ten szczytny cel. Serdecznie dziękujemy organizatorom akcji Pani Magdalenie Luszowskiej – Pudełko opiekunowi szkolnego wolontariatu i Panu Przemysławowi Kotapce, pedagogowi szkolnemu, uczennicom odpowiedzialnym za przeprowadzenie zbiórki oraz całej społeczności szkolnej, która przyłączyła się do tej szczytnej akcji. Jeszcze raz z serca dziękujemy.