Przejdź do treści

Akcja charytatywna na rzecz rozbudowy szkoły w afrykańskiej Burundi.

    Najmilsi

    Nasza szkoła przystępuje do akcji charytatywnej na rzecz rozbudowy szkoły w afrykańskiej Burundi, którą prowadzą siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. I My możemy zmieniać świat na lepsze aby dzieci z biedniejszych krajów mogły korzystać z „przywileju” nauki w odpowiednim do tego miejscu jakim jest budynek szkoły.Za hojność i ofiarność z serca dziękujemy – organizatorzy akcji.