Przejdź do treści

Nabór do Gminnego Żłobka w Żabnie

  Z dniem 13 grudnia 2021 r. rusza nabór do Gminnego Żłobka 
  w Żabnie ul.Wł. Jagiełły 12, 
  33-240 Żabno

  W ramach projektu pn.: „Dzieciaki na start – wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dziecmi do lat 3 w gminie Żabnie” w ramach 8 Osi Priorytetowej – Rynek Pracy regionalnego Programu Operacyjnewgo Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  W Gminnym Żłobku w Żabnie powstaje 17 nowo utworzonych miejsc z myślą o potrzebach osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostajacych poza rynkiem pracy ze wzgledu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, a także osób pracujących, opiekujących się dzieckiem do lat 3, bedących 
  w trakcie przerwy zawodowej związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w tym rodziców dzieci z niepełnosporawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Żabno pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, które deklarują chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.


  Termin rekrutacji : 13.12.2021 r. – 23.12.2021 r. do godz. 16.30

  Dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem rekrutacyjnym znajdują się na stronach internetowych:
  www.ppzabno.przedszkolna.net
  www.zabno.pl

  Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 14 645 69 73

  Miejsce złożenia dokumentów: osobiście – Biuro Projektu z siedzibą Gminnego Żłobka 
  w Żabnie 
  pocztą/kurierem na adres: ul. Wł Jagiełły 12, 33-240 Żabno
  lub elektronicznie (skan dokumentów) 
  na adres poczty elektornicznej: przedszkolezabno@vp.pl

          SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!