Przejdź do treści

Projekt „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”.

    Wolontariusze z klas VII i VIII biorą udział w XV, jubileuszowej edycji Projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”Uczniowie pod okiem swoich nauczycieli (opiekunów) , realizują przez cały rok hasło „Chcemy ocalić swoje człowieczeństwo”, bezinteresownie pomagają potrzebującym: kolegom, osobom starszym, samotnym, chorym, działają na rzecz środowisk lokalnych ale także biorą udział w akcjach wolontariackich o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

    Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym. (…)kontynuuje, rozpoczęte w 2003 roku, wieloletnie działania wychowawcze, zainicjowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego, mające na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienie i utrwalenie w młodym pokoleniu wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.