Przejdź do treści

Rachunek do wpłaty rodziców za obiady w Szkole Podstawowej

    Rachunek do wpłaty rodziców za obiady w Szkole Podstawowej

    w Niedomicach

    66 8589 0006 0290 0930 5773 0005

    Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie. oddział w Żabnie