Przejdź do treści

Konkurs – Oszczędź naturę oddaj dziś makulaturę

    Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, popularyzowanie wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnychi możliwości recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych., dążenie do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegeneracji a przekaxzywanych do składowania, wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarznia, czyli w gospodarstwach domowych, przdszkolach i szkołach.

    Konkurs polega na zebraniu przez placówkę jak największej ilości czystej i niezafoliowanej makulatury tj. suchych odpadów takich jak: gazety, czasopisma, ulotki, książki, zeszyty, papier szkolny i biurowy, torebki i worki papierowe, kartony, tektura itp. w przeliczeniu na jednego ucznia w placówce.

    Konkurs trwa od 10.05.2021 do 11.06.2021