Przejdź do treści

Bezpieczne zachowania w sieci – warsztaty dla dzieci organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie

  Gminne Centrum Kultury w Żabnie bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim”.

  W jego ramach zorganizowane zostaną warsztaty dla dzieci dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

  Tematyka warsztatów obejmować będzie m.in.: zasady tworzenia i przechowywania haseł, formy oszustw cyfrowych – jak się nie dać oszukać, bezpieczne przechowywanie plików, złośliwe oprogramowania i programy antywirusowe, narzędzia do komunikacji w Internecie – dobre praktyki, jak sobie radzić z wyciekiem danych, psychiczne i fizyczne zagrożenia płynące z korzystania z Internetu.

  Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Odbywać się będą 2 razy w tygodniu (15 spotkań po 1,5 h), popołudniami w formule online. Są bezpłatne, a na ich zakończenie uczestnicy otrzymają pakiety upominkowe.

  Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie i na stronie www.ck.zabno.pl.

   Koordynatorem projektu jest Magdalena Dziura tel. 645-66-79 (w godz. 8:00 – 16:00).