Przejdź do treści

Konkurs kolęd 2020

  REGULAMIN

   KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK ONLINE

  1. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Żabnie.
  2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Żabno.
  3. Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz odkrywanie i promowanie talentów wokalnych.
  4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie na adres e-mail Organizatora gckkonkursy@onet.pl nagrania lub linku do nagrania video zgłoszonej prezentacji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.
  5. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Organizatora www.ck.zabno.pl.
  6. Karta zgłoszenia musi być podpisana czytelnie przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, zeskanowana i przesłana razem z prezentacją.
  7. Nagranie oraz kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 grudnia 2020 r.
  8. Podobny obrazPrzesłane nagranie musi spełnić następujące warunki:

  – nagranie POZIOME

  – preferowana rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli i format obrazu 16:9

  – format kompresji: .mov, .mp4, .avi, MPEG-4

  – filmy można przesyłać zewnętrznym darmowym transferem plików  (Wetransfer, transfernow.net)

  – prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub akompaniament własny (nagranie może być także acapella)

  – niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą obróbki studyjnej

  – uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-video.

  1. Konkurs przeprowadzony zostanie w kategoriach „soliści” i „zespoły” według wieku:

  – przedszkola i kl.”0”

  – szkoły podstawowe – nauczanie początkowe

  – szkoły podstawowe – kl. IV – VI

  – szkoły podstawowe – kl. VII i VIII

         – kolędowanie rodzinne (bez ograniczeń wiekowych).

  1. Wykonawcy prezentują jeden utwór w języku polskim: kolędę tradycyjną lub pastorałkę (dopuszcza się piosenkę okolicznościową z okresu Świąt Bożego Narodzenia). Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. Mile widziane będą stare, zapomniane kolędy i pastorałki oraz własna twórczość.
  2. Wykonawców, na podstawie nadesłanych nagrań, oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez Organizatora.
  3. Komisja oceniać będzie według następujących kryteriów: dobór repertuaru, poziom wykonania, ogólny wyraz artystyczny, zgodność z Regulaminem.
  4. Zwycięzcy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
  5. Zespoły otrzymają jedną nagrodę rzeczową. Organizator nie przewiduje nagród indywidualnych dla każdego
   z członków zespołu.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian powyższego Regulaminu.

  Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 stycznia 2021 r. na stronie internetowej Organizatora www.ck.zabno.pl

  7. Kartę zgłoszeń znajduje się również w zakładce dokumenty.