Przejdź do treści

Świetlica w czasie nauki zdalnej

    Od 9 listopada, na wniosek rodziców tylko pracujących (tych, którzy nie są w stanie zapewnić dziecku opieki) szkoła może zorganizować opiekę na świetlicy szkolnej. Proszę o zgłaszanie dziecka do wychowawcy poprzez e-dziennik.