Przejdź do treści

Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji egzaminów ósmoklasisty w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020r. w szkole podstawowej im. polskich olimpijczyków w Niedomicach

     Zostały zamieszczone w zakładce „o szkole – dokumenty”.