Przejdź do treści

Informujemy wszystkich uczniów i rodziców aby nie wchodzili do budynku szkoły oraz na teren wokół szkoły. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z placu zabaw, boisk sportowych do odwołania.