Przejdź do treści

Spotkanie międzypokoleniowe – młodzież seniorom

    We wtorek 30.04.2019 r w Niedomicach odbyło się spotkanie międzypokoleniowe – młodzież seniorom w ramach projektu realizowanego od marca przez Stowarzyszenie ” Razem dla Niedomic” pod nazwą ” Aktywizacja pokoleniowa – starość to może być radość. W spotkanie to włączyła się Rada Sołecka z panią sołtys Sylwią Kijowską, która przekazała środki finansowe na zakup ekspresu do kawy. Pyszną kawą delektować mogli się zaproszeni mieszkańcy. Sprzęt ten służył będzie wszystkim uczestnikom organizowanych przez Stowarzyszenie i Radę Sołecką uroczystości. Młodzież naszej szkoły zaprezentowała krótki program słowno -muzyczny dotyczący historii PKOL-u, a następnie zaproszeni goście mogli posłuchać różnych utworów muzycznych w wykonaniu zespołu ” Ewenement” oglądając przy tym prezentację  przedstawiającą dzieje zespołu.