Przejdź do treści

Pasowanie na czytelników biblioteki szkolnej w klasie I.

    Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

    26 marca 2019 roku przyjaciółmi biblioteki szkolnej stali się pierwszoklasiści. W poczet czytelników biblioteki przyjętych zostało 22 uczniów.

    Wszyscy wychowankowie zostali zapoznani z  regulaminem korzystania z biblioteki szkolnej oraz czytelni. Uczniom zostały odczytane Prośby Książek. Nowi użytkownicy biblioteki złożyli ślubowanie czytelnicze. Lekcja biblioteczna zakończyła się uroczystym pasowaniem na czytelnika wielką Księgą Bajek. Pierwszoklasiści wypożyczyli również pierwszy raz książkę w bibliotece szkolnej.