Przejdź do treści

Gminny konkurs ortograficzny w naszej szkole.

  ZAPRASZAMY    NA     Gminny Konkurs Ortograficzny   o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII

  dla klas IV-VI szkół podstawowych Gminy Żabno.  

  Konkurs odbędzie się dnia 1 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Niedomicach.  W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VI  zgłoszeni przez szkoły podstawowe Gminy Żabno, każda placówka może zgłosić 3 uczestników.

  Cele konkursu

  1. Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.
  2. Propagowanie idei poprawnej pisowni.
  3. Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii.
  4. Podniesienie poziomu znajomości ortografii  i interpunkcji polskiej.

  Konkurs przebiega dwuetapowo –

  etap I: każdy uczestnik odpowiada  pisemnie na pytania testowe, dotyczące znajomości zasad ortografii polskiej;

  etap II: każdy uczestnik pisze dyktando sprawdzające umiejętność bezbłędnego pisania.

  Tytuł Mistrza Ortografii  otrzymuje uczeń, który popełnił jak najmniejszą ilość błędów.

   Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Szkoła, której uczeń zdobędzie tytuł Mistrza Ortografii, otrzymuje przywilej zorganizowania Gminnego Konkursu Ortograficznego w roku 2020.

  J. N.