Przejdź do treści

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2018/2019

  Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości daty dni wolnych (tzw. dni dyrektorskich) od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019. W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze na świetlicy dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

  Dni wolne:

  2 listopada (piątek)

  2 stycznia (środa)

  11 kwietnia (czwartek)

  12 kwietnia (piątek)

  17 kwietnia (środa)

  2 maja (czwartek)

  14 czerwca (poniedziałek)

  17 czerwca (wtorek)