Przejdź do treści

Informacja dla rodziców – e-dziennik Librus Synergia

  Drodzy Państwo,

  mając na uwadze dobro i rozwój uczniów, nasza szkoła postanowiła wdrożyć rozwiązanie LIBRUS Synergia. Umożliwi ono Państwu bieżące, bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywania danych.

  Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń będzie mógł bezpłatnie:

  – sprawdzać oceny ucznia,

   – otrzymywać gotowe analizy jego postępów w nauce,

   – na bieżąco monitorować listy obecności,

   – korespondować z dowolnym nauczycielem,

   – odczytywać ogłoszenia szkolne,

   – sprawdzać plan lekcji,

   – przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń,

  – korzystać z pomocy technicznej.

  Instrukcja do pierwszego logowania:

  Wystarczy zalogować się na swoje konto przez stronę https://synergia.librus.pl, wpisując podany przez wychowawcę login i hasło (system rozpoznaje wielkość liter). Po pierwszym  zalogowaniu się system poprosi o zmianę dotychczasowego hasła. Otrzymane od wychowawcy hasło jest hasłem do pierwszego logowania.

  Prosimy pamiętać, że z powodów formalnych z jednego konta w systemie Synergia powinna korzystać jedna osoba.

  Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo pod adresem: https://synergia.librus.pl/faq

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Z poważaniem,

  Dyrektor szkoły Katarzyna Smolik