Przejdź do treści

Zakończenie innowacji pedagogicznej

    Maj był miesiącem zakończenia i podsumowania realizacji innowacji pedagogicznej pt. „Język angielski oknam na świat – metoda CLIL w edukacji wczesnoszkolnej” prowadzonej od października prze  Panią Barbarę Ciukaj w klasie III a.

    Prowadzenie zajęć metodą CLIL obejmowało wprowadzenie elementów języka angielskiego jako narzędzia komunikacji oraz podczas realizacji treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla edukacji wczesnoszkolnej na wybranych zajęciach z edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej, plastycznej, technicznej, muzycznej, przyrodniczej i wychowania fizycznego.

    Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach w ciagu całego roku szkolnego, zwiększyli znajomość zasobu słownictwa w języku angielskim, zarówno czynnego jak i biernego, osiągnęli wyższy poziom rozumienia i mówienia w języku angielskim, wykazują wysoką motywację do nauki języków obcych. 

    Z tej okazji uczniowie wraz z wychowawczynią zaprosili Panią Dyrektor oraz Rodziców na lekcję otwartą, podczas której zaprezentowali zdobyte wiadomości i umiejętności nie tylko językowe,ale także z zakresu edukacji m.in. matematycznej, muzycznej, przyrodniczej czy społecznej. Zajęcie spotkało się z bardzo dużym uznaniem zaproszonych gości. Również cała idea i przebieg innowacji została bardzo wysoko oceniona przez rodziców i dzieci w przeprowadzonej anonimowej ankiecie. 

    W nagrodę za całoroczną pracę uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i gadżety ufundowane przez Polonię Amerykańską w Chicago.