Przejdź do treści

Kółko języka angielskiego – zajęcia podsumowujące

    W dniu 26.05.2017 odbyły się zajęcia podsumowujące z kółka języka angielskiego prowadzonego przez p. Barbarę Ciukaj. W bieżącym roku szkolnym uczestniczyło w nich blisko 30 uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej. Podczas różnorodnych gier i zabaw dzieci miały możliwość wykazać się umiejętnościami językowymi oraz wiedzą dotyczącą krajów anglojęzycznych zdobytą w ciągu całego roku zajęć. Za bardzo aktywny udział w zajęciach w ciągu całego roku, dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz niespodzianki ufundowane przez Polonię Amerykańską z Chicago, której składamy  serdecznie podziękowania za wsparcie i współpracę.