Przejdź do treści

Kółko języka angielskiego

    Od września 2016 roku w naszej szkole odbywają się zajęcia kółka języka angielskiego dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej prowadzone przez panią Barbarę Ciukaj. Z uwagi na duże zainteresowanie ze strony dzieci, zajęcia odbywają się w dwóch grupach. Podczas zajęć, w myśl zasady „uczymy się, bawiąc i bawimy się, ucząc” dzieci nie tylko doskonalą swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim, ale również systematycznie poszerzają swoją wiedzę z zakresu kultury krajów angielskiego obszaru językowego, szczególnie Stanów Zjednoczonych oraz życia Polonii Amerykańskiej. Podczas jesiennego cyklu zajęć dzieci zapoznały się z mapą oraz symbolami narodowymi Stanów Zjednoczonych, a także znaczeniem miasta Chicago dla wyjeżdżających Polaków. Podsumowaniem pierwszego etapu było wykonanie  związanych z tym tematem prac plastycznych – flag amerykańskich. Dzieci dowiedziały się również w jaki sposób członkowie Polonii Amerykańskiej pamiętają o rodakach mieszkających w Ojczyźnie. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wykonały kartki z życzeniami dla Polonii Chicagowskiej oraz udekorowały klasę świątecznymi ozdobami podarowanymi przez Polonię Amerykańską.

    Składamy serdeczne podziękowania Polonii Amerykańskiej
    za podarowanie bogatego zestawu materiałów językowych, przyczyniających  się do uatrakcyjnienia zajęć.