Przejdź do treści

Ślubowanie uczniów klasy i

    W dniu 14 października 2016 roku odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci z klasy I na uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: burmistrz  miasta Żabna – pan  Stanisław Kusior, z-ca burmistrza miasta Żabna – pan Zbigniew Lustofin, kierownik ZOSSiP- pani Jolanta Sak oraz nauczyciele i uczniowie naszej szkoły, Rada Rodziców, a także rodzice uczniów klasy I. Pierwszoklasiści przygotowali pod okiem wychowawczyni p. Anny Drąg program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Wszyscy zebrani zgodnie stwierdzili, że pierwszaki mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania na uczniów szkoły dokonała pani dyrektor Katarzyna Smolik, która na tę chwilę zamieniła się  symbolicznie w kapitana statku, którym zabrała dzieci w podróż w świat nauki w naszej szkole. Dzieci otrzymały upominki od zaproszonych gości. Rodzice zaś zadbali o wspaniały poczęstunek dla dzieci.

    Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.