Autor Beata Podsada - Ciećko

Dodano 06. maja 2019r.

Statystyka wypożyczeń


Liczba wypożyczeń przypadająca na klasę w poszczególnych miesiącach w roku szkolnym 2021/2022


  • wrzesień

​kl. II - 

kl. III - 

kl. IV - 

kl. V - 

kl. VI - 

kl. VIIa - 

kl. VIIb - 

kl. VIIIa -

kl. VIIIb -  

  

  • październik​      

kl. II - 

kl. III- 

kl. IV- 

kl. V - 

kl. VI - 

kl. VIIa - 

kl. VIIb - 

kl. VIIIa -

kl. VIIIb -  

    

  • listopad    

kl. II - 

kl. III- 

kl. IV - 

kl. V - 

kl. VI - 

kl. VIIa - 

kl. VIIb - 

kl. VIIIa -

kl. VIIIb - 

  

  • grudzień     

kl. II - 

kl. III - 

kl. IV - 

kl. V - 

kl. VI - 

kl. VIIa - 

kl. VIIb - 

kl. VIIIa -

kl. VIIIb -  

     

  • styczeń      

kl. II - 

kl. III - 

kl. IV - 

kl. V -  

kl. VI -  

kl. VIIa - 

kl. VIIb - 

kl. VIIIa -

kl. VIIIb -  

      

  •  luty           

kl. II- 

kl. III- 

kl. IV - 

kl. V - 

kl. VI - 

kl. VIIa - 

kl. VIIb - 

kl. VIIIa -

kl. VIIIb -  

      

  • marzec       

kl. I - 

kl. II - 

kl. III - 

kl. IV- 

kl. V - 

kl. VI - 

kl. VIIa - 

kl. VIIb - 

kl. VIIIa - 

kl. VIIIb - 

      

  • kwiecień          

kl. I - 

kl. II - 

kl. III - 

kl. IV- 

kl. V - 

kl. VI - 

kl. VIIa - 

kl. VIIb - 

kl. VIIIa - 

kl. VIIIb - 

         

  • maj       

kl. I - 

kl. II -  

kl. III - 

kl. IV - 

kl. V - 

kl. VI - 

kl. VIIa - 

kl. VIIb - 

kl. VIIIa - 

kl. VIIIb -